City Council Meeting Dates, Agendas & Minutes - 2013
Agendas
Date Download
December 23
Regular Meeting
December 12
Regular Meeting
November 25
Regular Meeting
November 14
Regular Meeting
October 24
Regular Meeting
October 10
Regular Meeting
September 26
Regular Meeting
September 12
Regular Meeting
September 3
Special Meeting
August 22
Regular Meeting
August 15
Special Meeting
August 14
Special Meeting
August 8
Regular Meeting
July 25
Regular Meeting
July 17
Special Meeting
July 11
Regular Meeting
June 27
Regular Meeting
June 21
Special Meeting
June 13
Regular Meeting
May 23
Regular Meeting
May 9
Regular Meeting
April 25
Regular Meeting
April 11
Regular Meeting
April 4     Special Meeting
March 28  Regular Meeting 
March 14  Regular Meeting 
February 28  Regular Meeting 
February 7  Regular Meeting 
January 24  Regular Meeting 
January 10 Regular Meeting 
Minutes
Date Download
December 23
Regular Meeting
December 12
Regular Meeting
November 25
Regular Meeting
November 14
Regular Meeting
October 24
Regular Meeting
October 10
Regular Meeting
September 26
Regular Meeting
September 12
Regular Meeting
September 3
Special Meeting
August 22
Regular Meeting
August 15
Special Meeting
August 14
Special Meeting
August 8
Regular Meeting
July 25
Regular Meeting
July 17
Special Meeting
July 11
Regular Meeting
June 27
Regular Meeting
June 21
Special Meeting
June 13
Regular Meeting
May 23
Regular Meeting
May 9
Regular Meeting
April 25
Regular Meeting
April 11
Regular Meeting
April 4 Special Meeting
March 28  Regular Meeting 
March 14 Regular Meeting 
February 28  Regular Meeting 
February 7  Regular Meeting 
January 24  Regular Meeting 
January 10 Regular Meeting
powered by ezTaskTM